Avís Legal

Avís Legal

En compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les següents dades identificatives del titular de la Plataforma:

Nom: The Climate Hub, SGEIC S.A.

Adreça: Avinguda Diagonal 452 – 08006 Barcelona

CIF: A72781958

Correu electrònic: info@inclimo.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 48569, Full: 87, Secció: 8, Full Registral: 588504, (inscrita amb el nº 203 en el Registre Administratiu de SGEIC de la CNMV)

D’ara endavant “The Climate Hub, SGEIC S.A.”, “nosaltres” o el “Responsable del Tractament”. Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta pàgina web.

Aquesta pàgina web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió està xifrada perquè la barra d’adreça del navegador canvia de «http://» a «https://» i pel símbol de cadenat a la seva barra d’adreça del navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que ens transmeti no podran ser llegides per tercers.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals vigents en el moment de l’accés, que us demanem llegir detingudament. L’usuari en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà de rebutjar utilitzar aquest portal i operar mitjançant el mateix.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són propietat nostra o de tercers als quals se’ls han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’Usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

  • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que, tant THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A com els legítims titulars dels drets, incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
  • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir el material objecte de Propietat Intel·lectual o Industrial (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús, THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A. no cedeix ni transfereix a l’Usuari cap dret de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, o sobre qualsevol dret de tercers. THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A. només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents condicions.

Els Usuaris no estan autoritzats a copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra forma, realitzar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, ja sigui de manera parcial o total, sense el consentiment exprés, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

Condicions d’Accés

L’accés a la nostra pàgina web no requereix una subscripció o registre prèvis.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’Usuari de la nostra Política de Privacitat.

L’Usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i als presents termes i condicions d’ús. L’accés a la nostra pàgina web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem exempts de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

A més a més, THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A. no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’Internet. El servei pot no estar disponible o veure’s limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora del control de THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A., ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallida de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força de la senyal.

Així mateix, THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A. declara que ha adoptat les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la pàgina web, així com reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Scroll to Top